Wijziging lesrooster per 1 februari 2018

Lesroosterwijziging !!!

Met ingang van 1 februari 2018 worden er enkele wijzigingen in het lesrooster gerealiseerd:

De kidstrainingen op maandag en woensdag van 17:00-18:00 vervallen en gaan naar de dinsdag en donderdag van 16:30-17:30.

Op maandag en woensdag komt er een training voor leden vanaf ca. 15 jaar en ouder bij, van 17:00-18:30.

Vanzelfsprekend wordt hiermee een situatie gecreëerd die alle leden zullen waarderen: nog meer individuele aandacht voor de sporter!

Voor eventuele vragen: mail naar info@verbon.biz.

Ingmar Verbon